Visitors

  • Published: 2017-07-19

(In order by starting date)

 

 

Sadamichi Maekawa RIKEN Mar. 26, 2019 Mar. 29, 2019 Research
David S. Dean  Bordeaux Mar. 11, 2019 Mar. 29, 2019 Research
Takeo Kato ISSP, Japan Feb. 27, 2019 Mar. 6, 2019 Research

Fujimoto Junji

Feb. 25, 2019 Feb. 27, 2019 Seminar

Xiao Hu

NISM, Japan

Feb. 27, 2019

Mar. 5, 2019

Research

Yin-Yi Huang

Maryland

Feb. 7, 2019

Mar. 3, 2019

Research
Hua-Jia Wang UCSB Jan. 21, 2019 Jan. 25, 2019 Research
Robert J. Joynt Wisconsin U Jan. 8, 2019 Jan. 22, 2019 Research

Yin-Yi Huang

Maryland 

Jan. 7, 2019

Jan. 31, 2019

Research

Shun-Qing Shen

HKUST

Jan. 6, 2019

Jan. 11, 2019

Research

Zheng Zhu

Harvard

Jan. 2, 2019

Jan. 31, 2019

Research

Tian-Ci Zhou KITP, UCSB Jan. 2, 2019 Jan. 5, 2019 Research
2018
Xiang-Rong Wang HKUST Dec. 26, 2018 Jan. 2, 2019 Research
Donna Sheng CSUN Dec. 19, 2018 Jan. 10, 2019 Research
Chun-Xiao Liu Delft Dec. 10, 2018 Jan. 12, 2019 Research
Xiao Hu NISM, Japan Dec. 10, 2018 Jan. 10, 2019 Research
Shun-Qing Shen HKUST Jun. 4, 2018 Jun. 29, 2018 Research
Kun Yang FSU May. 1, 2018 May. 25, 2018 Research
Peng Ye UIUC Apr. 4, 2018 Apr. 13, 2018 Research
Zheng-Cheng Gu CUHK Mar. 28, 2018 Apr. 2, 2018 Research
Hua-Jia Wang UIUC Mar. 14, 2018 Mar. 16, 2018 Research
Yue-Jiu Zhao Nanjing U Feb. 26, 2018 Sep. 1, 2018 Exchange
Hua-Jia Wang UIUC Feb. 5, 2018 Feb. 8, 2018 Research
Yi Zhou Zhejiang U Jan. 15, 2018 Jan. 18, 2018 Research
2017
Jin-Hua Gao HUST Oct. 15, 2017 Oct. 21, 2017 Research
Yong Wang Nankai U Oct. 9, 2017 Oct. 31, 2017 Research
Jian Li Westlake IAS Sep. 6, 2017 Sep. 8, 2017 Research
Jian Li Westlake IAS Aug. 6, 2017 Aug. 12, 2017 Seminar
Zhan Wang Nankai U Aug. 1, 2017 Sep. 1, 2018 Exchange
Chuang Li Zhejiang U Aug. 1, 2017 Current
Exchange
Wei-Qiang Chen SUSTC Jul. 17, 2017 Jul. 21, 2017 Research
Donna Sheng CSUN Jul. 1, 2017 Jul. 27, 2017 Conference
Yoshitomo Kamiya RIKEN, Japan Jun. 4, 2017 Jun. 11, 2017 Seminar
Ning-Ning Hao HMFL, CAS May 15, 2017 Aug. 15, 2017 Research
Yong Wang Nankai U May 11, 2017 May 19, 2017 Research
Jing Yang U of Rochester May 10, 2017 May15, 2017 Research
Lun-Hui Hu Zhejiang U Mar. 24, 2017 Sep. 1, 2018 Research

 

 

 

Ribbon ucas2