2017 Visitors

  • Published: 2019-06-27

(In order by starting date)

 

 

2017
NAME AFFILIATION START DATE END DATE  PURPOSE
Jin-Hua Gao HUST Oct. 15, 2017 Oct. 21, 2017 Research
Yong Wang Nankai U Oct. 9, 2017 Oct. 31, 2017 Research
Jian Li Westlake IAS Sep. 6, 2017 Sep. 8, 2017 Research
Jian Li Westlake IAS Aug. 6, 2017 Aug. 12, 2017 Seminar
Zhan Wang Nankai U Aug. 1, 2017 Sep. 1, 2018 Exchange
Chuang Li Zhejiang U Aug. 1, 2017 Current Research
Wei-Qiang Chen SUSTC Jul. 17, 2017 Jul. 21, 2017 Research
Dong-Ning Sheng CSUN Jul. 1, 2017 Jul. 27, 2017 Conference
Yoshitomo Kamiya RIKEN, Japan Jun. 4, 2017 Jun. 11, 2017 Seminar
Ning-Ning Hao HMFL, CAS May 15, 2017 Aug. 15, 2017 Research
Yong Wang Nankai U May 11, 2017 May 19, 2017 Research
Jing Yang U of Rochester May 10, 2017 May15, 2017 Research
Lun-Hui Hu Zhejiang U Mar. 24, 2017 Sep. 1, 2018 Research

 

 

 

Ribbon ucas2