2018 Visitors

  • Published: 2018-05-27

(In order by starting date)

 

 

2018
Name Affiliation Start Date End Date Purpose
Xiang-Rong Wang HKUST Dec. 26, 2018 Jan. 2, 2019 Research
Donna Sheng CSUN Dec. 19, 2018 Jan. 10, 2019 Research
Chun-Xiao Liu Delft Dec. 10, 2018 Jan. 12, 2019 Research
Xiao Hu NISM, Japan Dec. 10, 2018 Jan. 10, 2019 Research
Shun-Qing Shen HKUST Jun. 4, 2018 Jun. 29, 2018 Research
Kun Yang FSU May. 1, 2018 May. 25, 2018 Research
Peng Ye UIUC Apr. 4, 2018 Apr. 13, 2018 Research
Zheng-Cheng Gu CUHK Mar. 28, 2018 Apr. 2, 2018 Research
Hua-Jia Wang UIUC Mar. 14, 2018 Mar. 16, 2018 Research
Yue-Jiu Zhao Nanjing U Feb. 26, 2018 Sep. 1, 2018 Exchange
Hua-Jia Wang UIUC Feb. 5, 2018 Feb. 8, 2018 Research
Yi Zhou Zhejiang U Jan. 15, 2018 Jan. 18, 2018 Research

 

 

 

 

Ribbon ucas2