Dirac semimetal in β -CuI without surface Fermi arcs

  • Published: 2019-02-01

Dirac semimetal in β -CuI without surface Fermi arcs

Congcong Le, Xianxin Wu, ShengShan Qin, Yinxiang Li, Ronny Thomale, Fuchun Zhang and Jiangping Hu

 

CuI post 

 

 

Article Download

 

 

 

Ribbon ucas2