Rui-Zhen Huang

  • Published: 2019-06-26

Rui-Zhen Huang (黄瑞珍)

Photo Rui Zhen Huang

 

 

 

 

Education

2013-2018    Ph.D in theoretical physics,  IOP, CAS

2009-2013    B.S. in physics,   Lanzhou Univ.

 

 

 

Professional Experience

2018.07-Present   Postdoctoral Fellow, Kavli ITS, UCAS

 

 

 

Publications

Rui-Zhen Huang, Shuai Yin. arXiv: 1901.04818

Hai-Dong Xie, Rui-Zhen Huang, Xing-Jie Han, Xin Yan, Hui-Hai Zhao, Zhi-Yuan Xie, Hai-Jun Liao and Tao Xiang. Reorthonormalization of Cheby-shev matrix product states for dynamical correlation functions. Phys. Rev. B 97.075111 (2018).

H. J. Liao, Z. Y. Xie, J. Chen, Z. Y. Liu, H. D. Xie, R. Z. Huang, B. Normand and T. Xiang. Gapless spin-liquid ground state in the S=1/2 kagome antiferromagnet. Phys. Rev. Lett. 118, 137202 (2017).

Rui-Zhen Huang, Hai-Jun Liao, Zhi-Yuan Liu, Hai-Dong Xie, Zhi-Yuan Xie, Hui-Hai Zhao, Jing Chen and Tao Xiang. A generalized Lanczos method for systematic optimization of tensor network states. arXiv:1611.09574.

 

 

 

Ribbon ucas2